08.06.2023.

U sklopu provedbe projekta e-NNI (edukacija nas ne smije iznenaditi održana je dana 06. i 07. lipnja 2023. dvodnevna edukacija pod nazivom “Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini”. Ovo je šesta edukacija u sklopu provedbe projekta na kojoj su sudjelovali članovi 4 OCD-a prijavitelja i partnera. Edukacija ju provela gđa Zrnka Kušen. Radionica o menadžmentu volontera pokazala se uspješna u ostvarivanju svojih ciljeva. Sudionici su stekli nova saznanja o važnosti organiziranog pristupa upravljanju volonterima te su razvili konkretne vještine koje će primijeniti u svojim organizacijama.   

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Profesor Baltazar.