24.2.2021.

SCOPE logo

18. veljače održana je prva fokus grupa u okviru projekta SCOPE. Svaku od tri fokus grupe pratit će aktivnosti ispitivanja javnog mnijenja i anketna istraživanja te individualne i grupne rasprave, a sve u cilju postavljanja teza znanstvenih istraživanja.

Na prvoj fokus grupi raspravljalo se o:

  • ulozi slova “A” (art) u akronimu STEAM tj. o (ne)važnosti smještanja umjetnosti unutar STEM područja,
  • o ciljnim skupinama kojima je popularizacija znanosti namijenjena, te
  • različitim metodama popularizacije znanosti sukladno detektiranim ciljnim skupinama.