Zaključci prve fokus grupe u sklopu projekta „Znanost spaja ljude (SCOPE)“

U svrhu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, u sklopu projekta “Znanost spaja ljude” predviđene su tri fokus grupe kao doprinosa pripremi istraživanja s ciljem formiranja prijedloga javnih politika u sklopu uspostave tematske mreže “STEM kao pokretač društva”.
U sve tri sudjeluju isti sudionici te se trude, gradeći dijalog u direktnoj i online komunikaciji, doći do zajedničkih zaključaka koji će poslužiti u izradi smjernica za razvoj javnih politika. Koncept rada zajednički su osmislili djelatnici FabLaba i dr.sc. Kristina Careva s Arhitektonskog fakulteta koja je i moderatorica.
Ukupno 12 sudionika dolaze iz različitih struka te su zaposleni na različitim pozicijama čime se željela dobiti što bolja pokrivenost svih uključenih u temu, od pripadnika akademske zajednice preko članova udruga do osoba iz upravljačkih struktura i ekonomskog sektora. Sudionici su: Krešimir Čanić, Petar Čuček, Tanja Djaković, Kristina Duvnjak, dr.sc. Marko Košiček, Tina Marković, Helena Matuša, Aleksandra Podrebarac, dr.sc. Dunja Potočnik, Marin Trošelj, mr.sc. Roberto Vdović i Marijo Zrna. Na prvoj fokus grupi razgovaralo se prevnstveno o važnosti i ulozi “A” (art – umjetnost) u akronimu STE[A]M te definiranju ciljeva i ciljnih skupina za popularizaciju znanosti. Sudionici su nakon razgovora, svoje stavove dodatno iznosili i obrazlagali u online upitniku.
Generalni zaključci prve fokus grupe (uključujući uživo održan razgovor i online upitnik nakon održane fokus grupe) su:

  • ispravnije je koristiti akronim STEAM;
  • popularizacija znanosti treba pružiti mogućnost učenja koji institucionalno obrazovanje ne
    pruža, ali također treba i nadograđivati naučeno u školi;
  • važno je obraćati se svim dobnim skupinama, ali primarno djeci;
  • važno je obraćati se i zainteresiranim i nezainteresiranim skupinama te posebno roditeljima;
  • popularizacija znanosti može unaprijediti rad s osjetljivim skupinama.