Prijedlozi javnih politika

U okviru projekt SCOPE a na osnovu provedenih prethodnih istraživanja, održanih fokus grupa i ispitivanja javnog mnijenja, te obavljenih konzultacija za dionicima kroz strukturirane dialoga, izraženi su prijedlozi javnih politika s ciljem unapređenja organizacija civilnog društva u STEM području i kao pomoć u zagovaračkom postupku prema donosiocima politika u sklopu digitalne transformacije društva.

6 prijedloga smjernica javnih politika usmjerene su na 6 tematskih područja:

 1. Sinergija institucionalnog i izvaninstitucionalnog obrazovanja koje provode OCD-ovi
 2. Interes suradnje medija i organizacija civilnog društva
 3. Poticanje interdisciplinarnosti kroz aktivnosti organizacija civilnog društva
 4. Organizacije civilnog društva i globalni cijevi održivog razvoja (SDG)
 5. Suradnja organizacija civilnog društva sa lokalnom samoupravom 
 6. Interes realnog sektora u radu organizacija civilnog društva

Promišljanje javnih politika diskutirano je na nekoliko razina:

Strateška razina

 • Donošenje Strateškog plana, koji govori o uključivom pristupu, interdisciplinarnoj otvorenosti razvoja STEM > STEAM, ali i šire
 • Uključivanje svih relevantnih aktera raznih ministarstava posebno sa aspekta sinergije znanosti i umjetnosti, ali i ostalih (npr. sport, (društveno) poduzetništvo, i dr.), kao dio trećih prostora u RH
 • Definirati topologiju umrežavanja pojedinih razina s ciljem provođenja strateških i razvojnih ciljeva, nacionalni think tank, regionalni razvojni centri, područni provedbeni centri, lokalni prostori dostupnosti na razini mjesta (ili susjedstva u većim urbanim gradovima)
 • Definirati razine nacionalne obveza, te ukazati lokalnim samoupravama i zajednicama na potencijsl i potrebu ulaganja
 • S ciljem kontinuiranog strateškog promišljanja i unapređenja prema izazovima budućnosti osnovati nacionalno tijelo ili organizaciju za ovo područje

Razvojna razina

 • Poticati regionalne razvojne centre, te prema strateškom planu i tematske centre vezane ili za pametne specijalizacije, ili prostorne specifičnosti (npr. udaljena područja, područja posebne skrbi i sl.)
 • Razvijati mrežu područnih operativnih centara 
 • Razvijati mrežu lokalnih prostora dostupnu mladima u manjim mjestima samostalno ili kao dio trećih prostora (u mogućoj interakciji sa drugim društvenim i/ili kulturnim i/ili sportskim sadržajima)

Operativna

 • Potaknuti stvaranje lokalnih ekosustava otvorenih prema svim dionicima i područjima interesa (obrazovanje, civilni sektor, zainteresirani realni sektor)
 • Poticati lokalne samouprave na prepoznavanje dionika, potreba, i potencijala
 • Poticati otvorenu i odgovornu komunikaciju s medijima s ciljem uključivanja većeg broja mladih
 • Koristiti i iskoristiti, trajno ili privremeno neiskorištene ili napuštene prostore, potaknuti civilno društvo na stvaranje sadržaja kako bi se aktivirao prostorni potencijal i možda time priveo konačnoj svrsi

Više u javnom dokumentu u prilogu.