Ispitivanje javnog mnijenja u sklopu projekta SCOPE

STEM [science, technology, engineering, mathematics] je interdisciplinarno područje koje obuhvaća obrazovanje i djelovanje znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike. STEM u formalnom sustavu obrazovanja limitiran je na školski kurikulum nekolicine predmeta te u razbijanju tih ograničenja uvelike mogu pomoći civilna društva i slični izvori neformalnog obrazovanja koji nude slobodan prostor za razmišljanje, igru, pogrešku i kreativnost.

U sklopu projektnog elementa “Provedba ispitivanja javnog mnijenja” udruga FabLab i projektni konzorcij proveli su ispitivanje javnog mijenja s ciljem prikupljanja relevantnih podataka za zagovaranje potreba i promjena i obrazovnom pristupu STEM području te mišljenju o ulozi civilnog sektora u istom.

Tijekom proljetnih mjeseci 2022. godine provedeno je anketno istraživanje koje je obuhvatilo opću populaciju te odgojno-obrazovne djelatnike (podijeljene po vrsti škole u kojoj djeluju – gimnazije, strukovne i osnovne škole). 

1. Opća populacija 

Istraživanje mišljenja opće populacije provedeno je od 17.03. do 24.03.2022. godine, a upitnik je uspješno ispunilo 802 ispitanika, između 18 i 65 godina. Od 802 ispitanika, samo 58 osoba, odnosno 7.2%, nije inicijalno znalo objasniti značenje pojma “STEM”. 

Po podatcima je uočen niži interes za STEM područje među ženama nego što li je to među muškarcima (25% žena u odnosu na 29% muškaraca u RH)

Većina ispitanika pokazuje posjedovanje stereotipa o znanstvenicima, ali pozitivnih stereotipa te se većina slaže da se u budućnosti treba više ulagati u zastupljenost žena u STEM-u. Također,  ispitanici iskazuju interes i potrebu za većim i ranijim izlaganjem djece STEM području, ali su neodlučni treba li se više ulagati u formalno ili neformalno obrazovanje u STEM-u.  Među ispitanicima vlada mišljenje da se u STEM područja karijernih ambicija ide pretežito iz financijskih razloga te glavnu dobrobit ulaganja u STEM vide u gospodarstvu i stvaranju novih radnih mjesta. Oprečno tome, većina ispitanika smatra da kvalitetni STEM-ovci odlaze van iz države kad im se ukaže prilika. 

Polovica ispitanika tvrdi da ih STEM područje interesira, a petina se očituje da se redovito i često bave STEM aktivnostima. Većinski interes pokazuju za sudjelovanjem u “uradi sam” i informatičkim radionicama, a ne iskazuju toliki interes za predavanja i rasprave.

2. Odgojno-obrazovni djelatnici

Istraživanje mišljenja odgojno-obrazovnih djelatnika na području Republike Hrvatske provedeno je od 11.04. do 16.04. 2022. godine, a ispitanici su prikupljeni kroz uspostavljenu bazu i metodom “snježne kugle”. Upitnik je uspješno ispunilo 176 nastavnika osnovnih i strukovnih škola te gimnazija. 

a) Gimnazije

Većina ispitanika dijeli mišljenje da se premalo ulaže u STEM područja te da Hrvatska kaska u tom području za Europom i ostatkom svijeta. S time, svi se slažu da se ranije i intenzivnije treba krenuti motivirati djecu da se bave STEM-om. 

Ispitanici preferiraju bavljenje STEM-om u formalnom obrazovanju te uz većinom negativna mišljenja i stavove u svezi stanja STEM-a u Hrvatskoj i hrvatskim školama, pokazuju izrazito pozitivne stavove gledanja na znanstvenike kao osobe. 

Iako se većina ispitanika negativno iskazuje u svezi STEM stanja, slabo i površno ispituju provjeravanje STEM interesa u učenicima te ne pokazuju veliki interes za suradnju sa udrugama i sličnim neformalnim izvorima STEM obrazovanja i edukacija. 

b) Strukovne škole

Većina ispitanika dijeli mišljenje da se premalo ulaže u STEM područja te da Hrvatska kaska u tom području za Europom i ostatkom svijeta. S time, svi se slažu da se ranije i intenzivnije treba krenuti motivirati djecu da se bave STEM-om te dobrobiti STEM-a pretežito vide u podizanju razine obrazovanja i gospodarstva.

Ispitani odgojno-obrazovni djelatnici strukovnih škola izraženije ispituju STEM interes među svojim učenicima nego li odgojno-obrazovni djelatnici gimnazija. 

Slično kao i odgojno-obrazovni djelatnici gimnazija, pokazuju relativno negativno mišljenje o neformalnoj edukaciji STEM-a i ulozi udruga u obrazovanju.

c) Osnovne škole

Jednako kao odgojno-obrazovni djelatnici gimnazija i strukovnih škola, ispitanici zaposleni u osnovnim školama također pokazuju nezadovoljstvo stanjem STEM-a u Hrvatskoj, našem obrazovnom sustavu i zainteresiranost djece STEM-om, ali ipak pokazuju pozitivniji stav nego li ostali ispitanici. Odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih škola imaju pozitivniji stav prema udrugama i njihovim funkcijama u STEM obrazovanju te neformalnom obrazovanju općenito.

Pored navedenih istraživanja provedena su i dva specifična, a koji predstavljaju interes projekta i buduće tematske mreže. Prvi se odnosi na djeltnike OCD-ova koji se bave aktivnostima u STEM-u, a drugi na speciičnu skupinu osoba koje se bave popularizacijom znanosti i nekako predstavljaju intresnu skupinu buduće tematske mreže.

3. Djelatnici organizacija civilnog društva

Istraživanje mišljenja djelatnika organizacija civilnog društva povezanih sa STEM aktivnostima na području Republike Hrvatske provedeno je od 29.04. do 26.05. 2022. godine, a ispitanici su prikupljeni kroz uspostavljenu bazu i metodom “snježne kugle”. Uspješno je ispunjeno 80 upitnika. 

4. Popularizatori znanosti

Istraživanje mišljenja popularizatora znanosti na području Republike Hrvatske provedeno je od 29.04. do 24.05. 2022. godine, a ispitanici su prikupljeni kroz bazu i metodom “snježne kugle”. Upitnik je uspješno ispunilo 32 predstavnika ove grupacije.