10.10.2022.

24.09.2022. Mala građanska akcija, Dvorac Oršić, Gornja Stubica, Znanstveni piknik 2022, “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” UP.04.2.1.11.0044, e-NNI, edukacija nas ne smije iznenaditi

U sklopu provedbe projekta e-NNI, edukacija nas ne smije iznenaditi, 24. rujna 2022. održana je Mala građanska akcija u svrhu podrške službama civilne zaštite. Cilj građanske akcije je da članovi OCD-a i volonteri na znanstveno-popularan način preneseu krajnjim korisnicima (građanima) stečeno znanje na edukacijama koje su pohađali.

Provoditelji aktivnosti simulirali su krizne situacije i demonstrirali što se može dogoditi, na koji način se treba ponašati te kako pomoći sebi i drugim ljudima koji se nađu u krizama uzrokovanim potresima, poplavama, požarima te izloženosti virusima.

Akcija je održana u perivoju Dvorca Oršić, Gornja Stubica u okviru manifestacije Znanstveni piknik 2022 koje je organizator Udruga Profesor Baltazar.