Mapiranje OCD-a koje se bave STEM područjem u RH – ZANIMLJIVOSTI

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” organizacija civilnog društva “Hrvatsko interdisciplinarno društvo”, u suradnji s FabLab-om provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem u RH. Izrazito visoka zainteresiranost za uključivanje u bazu organizacija civilnog društva koje se bave STEM-om u Hrvatskoj (96,4 %) ukazala je na potrebu za stvaranje baze.

Sveukupno 31 organizacija je kao prijavitelj provela 92 EU projekta, dok 39 organizacija nije provelo niti jedan EU projekt u posljednjih 5 godina.  4 organizacije su provele izvanprosječni broj od 6, 7, 11 i 16 EU projekata kao prijavitelji. Prosjek provedbe EU projekta kao prijavitelji unutar perioda od 5 godina iznosi 1,3 po organizaciji. 4 organizacije se nisu izjasnile. 

Sveukupno 41 organizacija je kao partner provela 143 EU projekta, dok 29 organizacija nije provelo niti jedan EU projekt. 8 organizacija je provelo izvanprosječni broj projekata (5-9), dok je jedna organizacija provela čak 27 EU projekata kao partner. Prosjek provedbe EU projekta kao partner iznosi 1,9 po organizaciji. 

Znatno veći broj provedenih nacionalnih projekata i kao prijavitelji i kao partneri ukazuju na to da je za provedbu projekata potrebno iskustvo koje su organizacije već stekle za pripremu nacionalnih projekata kao i manja kompleksnot nacionalnih u odnosu na EU projekte. Pridonose i uhodanost i pravovremenost u objavljivanju natječaja za nacionalne projekte, te jednostavniji proces povlačenja sredstava za programe. Za razliku od EU projekata, većina nacionalnih projekata organizacije provode samostalno. Izuzev poziva za prijavu projektnih natječaja koji nisu predviđeni za provedbu projekata u partnerstvu, na manjak partnerskih projekata utječe i slaba umreženost organizacija civilnog društva u Hrvatskoj gdje više različitih organizacija iz različitih mjesta rješava isti problem. 

Prosjek provedbe nacionalnih projekta kao prijavitelj u posljednjih 5 godina iznosi 9,7 po organizaciji, dok prosjek provedbe kao partner iznosi 2,1 projekta po organizaciji.

Na pitanje ukoliko razvijate/posjedujete neku instalaciju/e ili aplikaciju/e u području STEM-a koju/e biste izdvojili, molimo Vas navedite naziv, lokaciju i kratak opis instalacije/a ili aplikacije/a, odgovorilo je 55 organizacija od kojih 29 ne posjeduje niti razvija istu, a čak 26 organizacija posjeduje ili su u procesu izrade instalaciju/aplikaciju u području STEM-a te su nam dostavile opis istih. 

Neke od instalacija/aplikacija koje se razvijaju diljem RH: 

 • kamp prikolica prenamijenjena u mobilni edukativni centar za popularizaciju STEAM-a kroz znanje o moru
 • Znanstveni park Jastrebarsko
 • STEM kutak
 • instalacije popularizacije STEM područja, od digitalne proizvodnje, preko AR/VR instalacije, do tema kružne ekonomije.
 • Mural Nikole Tesle
 • set uređaja za drobljenje i oblikovanje plastike
 • STEM park u Osijeku
 • MOM igra popularizacije STEM-a
 • razvoj mape hrvatskih znanstvenika po svijetu, te platforme za djeljenje i objavljivanje znanstvenih prilika (praksi, internshipova, doktorata, ljetnih skola, primarno u HR, ali i vani).
 • nastavni paket GEOBOX
 • gradnja zrakoplova u Poreču
 • www.up4c.eu   – Urban planning portal koji služi kako bi građani jednostavnije pregledavali prostorne planove, tj. kako bi jednim klikom na česticu dobili potpunu  informaciju te istovremeno za  istu  poslati  zahtjev
 • Marine Ranger – aplikacija za mobilne uređaje dostupna putem Google trgovine, pomoću koje građani mogu dojavljivati svoja opažanja morskih sisavaca i naučiti nešto o vrstama u Mediteranu