Završeno je mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” partnerska organizacija Hrvatsko interdisciplinarno društvo, uz podršku udruge FabLab provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Iz Registra udruga svih organizacija u Hrvatskoj prvi upitnik poslan je organizacijama kod kojih se moglo odrediti da su njihove aktivnosti vezane za STEM. To se određivalo na temelju nekoliko faktora: naziva organizacije, ciljeva i djelatnosti, sadržaja web stranica, i sl. Prvim upitnikom prikupljene su informacije o organizacijama zainteresiranim za ulazak u bazu organizacija koje se bave STEM područjem ili vide moguću suradnju i sinergijski učinak u suradnji s udrugama i ostalim dionicima iz STEM područja. Dobivene su i osnovne informacije o organizacijama (naziv, internetska stranica udruge, sjedište udruge, kontakt). Saznalo se koje je područje djelovanja i aktivnosti organizacija, provode li aktivnosti iz STEM područja ili bi to željele u budućnosti. Iz zaključka analize prvog upitnika sastavljena su pitanja za drugi upitnik.

U drugom upitniku dobili smo informacije o adresi sjedišta udruge, ciljanim skupinama, iskustvu u provođenju EU i nacionalnih projekata kao Prijavitelj i Partner, broju zaposlenih, godišnjem prosjeku uključivanja volontera u rad udruge, prostornim resursima, posjedovanju vozila, akterima s kojima organizacije surađuju u provedbi projekata, aktivnosti i radionica, o razvoju ili posjedovanju instalacije ili aplikacije u području STEM-a s kratkim opisom te informaciju o tome sudjeluju li organizacije u javnim savjetovanjima vezanim uz područje u kojem djeluju.

Organizacije su informirane o adresaru organizacija koje se bave STEM-om koji će biti dostupan na web stranici projekta SCOPE. Dobiveni prijedlog podataka koje bi željele saznati iz adresara o drugim organizacijama civilnog društva, a koji bi im pomogli pri daljnjem radu i umrežavanju bit će uzet u obzir prilikom izrade adresara.

U sklopu projekta formira se tematska mreža STEM kao pokretač društva čiji je cilj unapređenje STEM područja u RH. Na pitanje o želji za uključivanjem u rad tematske mreže 97,1 % organizacija izrazilo je želju da se aktivno, povremenim uključivanjem ili informativno uključi u rad tematske mreže.