Započete aktivnosti uspostave tematske mreže “STEM kao pokretač društva”

Hrvatsko interdisciplinarno društvo, u svojstvu partnera na projektu te nositelj projekta, udruga FabLab započeli su u prosincu 2020. godine rad na projektnom elementu 1: Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže. 

Projektni element sastoji se od aktivnosti mapiranja organizacija civilnog društva koje provode aktivnosti u području STEM-a, provedbe analize dionika, kreiranja prijedloga upitnika koji će se slati organizacijama civilnoga društva, slanja upitnika OCD-ima koji se bave STEAM područjem,  analize podataka dobivenih iz upitnika, kreiranja dodatnog upitnika kojim se provjerava zainteresiranost za uključivanje u tematsku mrežu, kreiranja adresara organizacija civilnoga društva koje se bave STEAM područjem u RH, kreiranja mape zainteresiranih/potencijalnih dionika za uključivanje u tematsku mrežu te izrade i potpisivanja Sporazuma o suradnji s partnerskim organizacijama u okviru projekta te s najmanje šest dodatnih organizacija izvan projektnog konzorcija. 

Predstavnici Hrvatskog interdisciplinarnog društva i FabLab-a do sada su održali dva virtualna sastanka na kojima je dogovorena dinamika rada na projektnom elementu. Trenutno se radi na pripremi upitnika za organizacije civilnoga društva kojeg iste mogu očekivati početkom ožujka.