Ciljevi, vrijednosti, misija i vizija

Udruga Profesor Baltazar osnovana je 2010. godine s ciljem očuvanja lika i djela Profesora Baltazara kao autentične hrvatske kulturne baštine, te svevremenskih vrijednosti kojima nas profesor uči kroz jedinstveno Djelo u formi od animiranog serijala od 38 epizoda. Promicanje inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, nenasilnog rješavanja problema, ekologije, popularizacije znanosti su vrijednosti koje se iščitavaju iz crtanih filmova o Profesoru Baltazaru već generacijama. Te su vrijednosti definirale odluku da se osnovne djelatnosti koje Udruga provodi odvijaju u okvirima vaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja.
Vizija Udruge je život u svijetu kakav promovira Profesor Baltazar: u društvu osviještenih i obrazovanih pojedinaca koji međusobne sukobe rješavaju na tolerantan i nenasilan način i uvijek su spremni jedni drugima priskočiti u pomoć. Društvo koje želimo vidjeti se bazira na načelima održivog razvoja i zaštite okoliša, uz odgovorno korištenje novih tehnologija. Iz toga logično proizlazi da je misija Udruge promicanje i poticanje znanja i inovativnosti te promocija društveno odgovornog poslovanja.
Vrijednosti za koje se zalažemo su strukturirano znanje, inovativnost i kreativnost, poduzetništvo, tolerancija i sudionički model djelovanja, s naglaskom na razvitak STEM-a u lokalnim sredinama u uskoj suradnji s lokalnim institucijama, udrugama i poslovnim sektorom. Smatramo da jedino međusektorska suradnja na svim razinama može doprinijeti boljitku i napredovanju društva u cjelini.