20.5.2022.

U Osnovnoj školi Vugrovec-Kašina, Područna škola Prekvršje, održan je STEM događaj.