28.04.2022.

OŠ Antuna Kanižlića iz Požege bila je sljedeća destinacija putujućeg Mobilnog ZEZ centra.